Wijkraad Boxmeer zuid

Notulen Openbare bijeenkomsten 2023

Verslag Openbare vergadering Wijkraad Boxmeer Zuid 19 april 2023.

Aanwezig: Volledige wijkraad

 

Namens Gemeente LvC Nienke Flederus, Claudia, Arthur, Ruud en Paul Müskens

Deels aangemelde Inwoners uit de wijk ca.30 personen.

 

Thema: Energiecafé , samen met de gemeente LandvanCuijk

Ontvangst van de ingeschreven gasten vanaf 19:00 uur.

Alle wijkraadleden aanwezig.

 

Aanvang 19:30 uur Presentatie door de medewerkers van de gemeente over energiemaatregelen en mogelijkheden tot besparingen.

Onderwerpen als Isolatie, zonnepanelen, dubbel- en tripel glas, warmtepompen. Ook de ondersteuning door de gemeente met leningen en subsidieregelingen zijn allemaal besproken.

Aansluitend was er ruim de mogelijkheid om vragen te stellen aan de tafels met gerichte onderwerpen.

 

Tussendoor een warme snack en ter afsluiting een na-borrel.

Afsluiting ca. 21:45 uur Waarna er nog lang en informeel is bijgepraat en gediscussieerd over alle onderwerpen.

 

We zien als wijkraad met genoegen terug op een zeer geslaagde en prettig verlopen bijeenkomst. Ook de Gemeentelijke deelnemers waren unaniem tevreden.

De kosten voor deze avond worden gedeclareerd bij de gemeente LvC.

 

Volgende bijeenkomst woensdag 26 april 2023

 

Kascontrole bij Harm door Encarni en Truus 26 april om 20:00 uur.

Evaluatie en actiepunten alle leden op 26 april 20:30 uur bij Harm.

Dinsdag 19 september voorbereiding openbare vergadering.

Woensdag 11 Oktober 2023 Openbare wijkbijeenkomst.

Na de herfstvakantie volgt een evaluatiemoment.

 

Met vriendelijke groet,

Theo Belderok

Uw voorzitter.

Verslag Openbare vergadering Wijkraad Boxmeer Zuid 11 oktober 2023.

Aanwezig: Volledige wijkraad

Namens Gemeente LvC John Arts en Harry van Delden team Civiel en verkeer.

Andrea Rouland en Willem Engbers, resp. gebiedsmakelaar en communicatie.

Inwoners uit de wijk ca.50 personen.

 

Thema’s : Werk in Uitvoering en suggesties inwoners, aansluitend toelichting aan te leggen Wadi’s in samenwerking met de gemeente LandvanCuijk team Civiel & verkeer.

Aanvang 19:30 uur.

 

Korte uitleg over het doel en werk van de wijkraad. En ruimte voor alle onderwerpen die spelen in onze wijk en leven onder de inwoners van Luneven. Er zijn vele opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan die betrekking hebben op de leefbaarheid in de wijk.

Zoals de verkeersknelpunten, het tekortschieten van parkeerplaatsen en de staat van het onderhoud van het groen in de perken en de bomen. De suggesties zoals die zijn geopperd zullen ter voorbereiding worden meegenomen in de lijst voor de WIU 2023. (1 dec.2023)

 

De diverse discussie onderwerpen:

30 km zone meer zichtbaarheid geven. (herhalingsborden)

Afsnijden van de bocht/knik in Faunalaan/Mees. (grote kei plaatsen)

Trottoir aanleggen rond restaurant “De Flip” i.v.m. bereikbaarheid en veiligheid.

Waar zijn de voormalige straatcoaches? Toezicht en veiligheid in het Lunevenpark.(camera’s)

Parkeerplaatsen realiseren in bijvoorbeeld Sijs en hoek Zwaluw/Karekiet

Bladoverlast aan de achterzijde van de Mees en onderhoud van het groen in het algemeen.

 

20:30 uur : Presentatie door de gemeente LvC. over de aangekondigde WADI’s.

Welke woningen het betreft, welke ondersteuning door de gemeente voor afkoppelen van het riool geboden wordt en de vergoedingen die er eventueel tegenover staan.

Aansluitend was er ruim de mogelijkheid om vragen te stellen en specifieke uitleg te krijgen aan de tafels met de overzichtelijke plattegronden van elke WADI’ afzonderlijk.

 

Afsluiting ca. 22:00 uur Waarna er nog lang en informeel is bijgepraat en gediscussieerd over alle onderwerpen.

 

We zien als wijkraad met genoegen terug op een zeer geslaagde en prettig verlopen bijeenkomst met een buitengewoon grote opkomst. Ook de Gemeentelijke deelnemers waren unaniem tevreden.

 

Volgende bijeenkomst woensdag april 2023 (datum volgt)

Evaluatie en actiepunten alle leden op 18 oktober 20:00 uur bij ondergetekende.

 

Met vriendelijke groet,

Theo Belderok

Uw voorzitter.