Wijkraad Boxmeer zuid

Actuele zaken

Binnen de wijk zijn er een aantal speerpunten waar bij ons als wijkraad op richten. Het eerste speerpunt is het Lunevenpark dat een drukbezocht park is en volgens ons altijd beter kan. Het tweede punt is de verkeersveiligheid op punten die de bewoners en wij zelf merken. Op deze pagina wordt beschreven waar wij ons mee bezig houden.

Lunevenpark - natuurspeelplaats

In het Lunevenpark  zijn door inzet van de wijkraad al veel verbeteringen gedaan. Zo staan er goals en zijn de paden met een ander materiaal verhardt.

Maar wij vinden dit nog niet genoeg. Een van onderdelen in park volgens ons nog nodig heeft is een natuurspeelplaats. Hiervoor zijn wij in overleg de gemeente om speeltoestellen zoals boomstammen en stapstenen te plaatsen.

Lunevenpark - bijenhotel

Boxmeer is erkend als een bijvriendelijke gemeente.Als wijkraad willen wij hier natuurlijk aan bijdragen. Dit hebben wij al deels geraliseerd door het zaaien van een bloemen en kruidenmengels aan de rand van het park. Dit is maar een deel van het plan. Om bijen en andere insecten een plaats te geven in het park is het plan om een bijenhotel te plaatsen. Dit kan dienen als visitekaartje voor de gemeente, een educatieve plek voor de omliggende scholen en kleed het park verder aan.

In tegenstelling tot wat mensen denken steken wilde bijen niet en is het dus zeer veilig voor bezoekers.

Bron: https://bijenhotelkopen.nl/bijenhotels/

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een terugkerend onderwerp waarbij knelpunten jaarlijks doorgegeven worden aan de gemeente onder Werk in Uitvoering. Twee van deze punten in de wijk zijn; kruising Faunalaan/Hoogeweg en Fietspad Hoogeweg. Als de gemeente vindt dat er voldoende aanleiding is worden de werkzaamheden aan dit knelpunt meegenom-en in de planning.

De foto's geven twee knelpunten (oversteken Hoogeweg) weer die onze aandacht hebben voor verbetering.