Wijkraad Boxmeer zuid

wat is Wijkraad Boxmeer zuid?

Wijkraad Boxmeer zuid is een stichting opgebouwd uit vrijwilligers uit de wijk Luneven met ongeveer 2800 inwoners. De grenzen van de wijk zijn ( ..... ). De wijkraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners op het gebied van leefbaarheid in de kern. De wijkraad is de schakel tussen de eigen bewoners en de gemeente als spreekbuis voor collectieve belangen van de wijk.

Maar niet alle problemen zijn wijkgebonden. Voor sommige onderwerpen wordt er besloten om samen op te trekken en als één stem naar de gemeente te gaan. Meer informatie hierover op: www.wijkradenboxmeer.nl/.