Welkom op de website van Wijkraad Boxmeer zuid

Op de site kunt u informatie over de wijkraad en de lopende projecten.

Wat doet de wijkraad?


De wijkraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners op het gebied van leefbaarheid in de kern. De wijkraad is de schakel tussen de eigen bewonersen de gemeente als spreekbuis voor collectieve belangen van de wijk.


AANMELDEN VOOR DE AED CURSUS IN JANUARI?

https://www.wijkradenboxmeer.nl/

UITNODIGING bijeenkomst 4 november - wijkraden Boxmeer


Geachte mevrouw/meneer,

Uw organisatie dient maatschappelijke belangen in Boxmeer. Wij, als wijkraden van Boxmeer, hebben regelmatig te maken met informatievragen van inwoners omtrent activiteiten die uw organisatie aangaan.

Graag willen we daarom een informatie-avond organiseren voor inwoners van Boxmeer met stichtingen en instellingen zoals de uwe met een maatschappelijke verantwoordelijkheid in Boxmeer. Deze stichtingen en/of instellingen kunnen hun doelstellingen en activiteiten op deze avond presenteren.

Wij denken dat uw organisatie hieraan een bijdrage zou kunnen leveren.

  • Datum:                  maandag 4 november 2019
  • Aanvang:               19.30 uur; inloop vanaf 19.15 uur
  • Locatie:                 Elzendaalcollege, Stationsweg 38, Boxmeer

Programma:

  • 19.30 uur – 20.30 uur:     Elke organisatie krijgt 2 minuten het ‘toneel’ voor het geven van een pitch. U kunt, indien u 2 dagen tevoren een PowerPoint presentatie aan ons mailt, deze PP gepresenteerd krijgen tijdens uw pitch. Ten behoeve van uw pitch is een geluidsinstallatie aanwezig.
  • 20.30 uur – 20.45 uur:     Pauze
  • 20.45 uur – 21.30 uur:     Elke organisatie krijgt een ´tafel´ die ze naar eigen
  • keuze kunnen inrichten. Bezoekers lopen rond en kunnen als groepje of individueel contact leggen.
  • 21.30 uur:      Sluiting

Graag ontvangen wij uiterlijk 23 oktober a.s. bericht of u wilt deelnemen aan de informatie-avond.

Indien u deelneemt, willen we digitaal uw logo en de naam van uw organisatie (format pdf of jpg) t.b.v. een poster die we bij uw stand hangen. Deze kunt u samen met uw aanmelding meesturen.

Wij verwachten ongeveer 150 bezoekers. Publiciteit wordt geregeld via de huis-aan-huis bladen en folders naar alle adressen in Boxmeer. In deze publiciteit nemen wij de naam van uw organisatie mee.

De uitnodiging is alleen bedoeld voor inwoners van Boxmeer. Natuurlijk mag u in uw eigen presentatiemogelijkheden deze avond onder de aandacht brengen.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij graag van u.

Mocht dit bericht verkeerd geadresseerd zijn, wil u ons dan informeren.

Het e-mailadres is: secr.wijkraad.boxmeer.west@gmail.com, Tel. (0485) 57 42 68

Met vriendelijke groet,

Namens de Wijkraden van Boxmeer

Philomeen ten Brinke (Wijkraad West Boxmeer)

Robert Michiels (Wijkraad West Boxmeer)