Kerstbomen


Elk jaar zet de wijkraad voor u twee kerstbomen neer rond de kerstperiode. De eerste bij de Flip en de tweede in het Lunevenpark.