Wijkraad Boxmeer zuid

GEmeentelijke herindeling

Het proces van een gemeentelijke herindeling gaat in verschillende stappen waarbij alle betrokken gemeentes met elkaar moeten overleggen hoe de nieuwe gemeente eruit gaat zien. Bij dit proces moeten de gemeentes ook de bewoners informeren en de kans geven om de mening te geven. De gemeente beschrijft de de samenvoeging als volgt:

Prachtig en krachtig vanuit de kern

Door de samenvoeging van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis ontstaat één krachtige en toekomstbestendige gemeente, die zich sterk maakt voor voldoende werkgelegenheid, een passend woningaanbod en goed bereikbare dorpen. Ook kan de nieuwe gemeente ondernemers en bedrijven beter ondersteunen en onze economie verder versterken. Daarbij heeft de nieuwe gemeente de ambitie om het unieke eigen karakter van de 25 dorpen te koesteren en versterken. De nieuwe gemeente staat ook sterker in de regio, kan meer positie innemen in provinciale en landelijke dossiers en is in staat om goede medewerkers aan zich te (blijven) verbinden in de krappe arbeidsmarkt.

(bron www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/)


het is een langlopend proces dat op 1 januari 2022 tot een nieuwe grotere gemeente zorgt. Meer informatie over de herindeling, het proces en nieuws is te vinden op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/.
Kerndemocratie

Het samenvoegen van de gemeentes heeft ook effect op de wijk-en dorpsraden die in de grotere gemeente uit meer kernen bestaat. Hierdoor zijn er meer wijk en dorpsraden. Wijkraad Boxmeer Zuid is een kleinere stem binnen het geheel.

De wijkraden van Boxmeer; Zuid, oost, west, noord en centrum zijn daarom steeds intensiever aan het samenwerken om sterk de gemeente te kunnen benaderen.

Dit heeft hopelijk als resultaat dat alle wijkraden in kerndorp Boxmeer na de herindeling nog steeds kunnen dienen als spreekbuis van de bewoners richting de gemeente. Meer informatie over de gezamelijke wijkraden kunt u vinden op: www.wijkradenboxmeer.nl/