Welkom op de website van Wijkraad Boxmeer zuid

Op de site kunt u informatie over de wijkraad en de lopende projecten.

Wat doet de wijkraad?


De wijkraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners op het gebied van leefbaarheid in de kern. De wijkraad is de schakel tussen de eigen bewonersen de gemeente als spreekbuis voor collectieve belangen van de wijk.


AANMELDEN VOOR DE AED CURSUS IN JANUARI?

https://www.wijkradenboxmeer.nl/