Wijkraad Boxmeer zuid

welkom op de website van wijkraad boxmeer zuid

Met deze website informeert de wijkraad u over de activiteiten, de werkzaamheden en de ontwikkelingen in de wijk.


Op de achtergrond werken wij nog druk verder aan zaken binnen de wijk, dus neem gerust contact met ons op.


In de achtergrond zijn wij bezig met de volgende zaken:

- Verkeersveiligheid (o.a. bocht Luneven en kruising Hogeweg/Faunalaan);

- Plaatsen Bijenhotel in Lunevenpark (vergunning verleent);

- Verbeteren groen in de wijk door vervangen en toevoegen van bomenOpenbare bijeenkomsten

Tweemaal per jaar zijn er openbare bijeenkomsten in bij het Drummeke aan de Sambeekseweg. U bent hier van harte welkom.

Geen data vastgesteld

-

-HINDER VRACHTVERKEER

Zoals jullie misschien wel hebben gemerkt wordt de Faunalaan steeds meer gebruikt als sluiproute voor vrachtwagens naar het industrieterrein.

Wij van de wijkraad zijn benieuwd of u hier hinder van heeft. Door vrachtverkeer bijvoorbeeld het vast komen te staan in de

bocht bij Restaria de Flip. Wij zij in overleg met de gemeente of hier iets aan gedaan kan worden.


Heeft u ervaringen of hinder horen wij dat graag d.m.v. het onderstaande formulier. Deze u kunt sturen naar: info@wijkraadzuid.nl

Bij voorbaat dank!